Moje služby

3

Osobný koučing

Pomáham klientom v osobnom rozvoji a dosahovaní ich životných cieľov. Spoločne objavujeme ich hodnoty, túžby a potenciál, a vytvárame akčné plány na ich dosiahnutie. Cez individuálne sedenia ich podporujem, aby dosiahli osobný rast.

Cena 30€/hod.

Kariérny koučing

Pomáham klientom v oblasti profesionálneho rozvoja a napĺňania kariérnych cieľov. Pomocou koučovacích techník im pomáham identifikovať ich silné stránky, rozvíjať nové zručnosti a plánovať ich kariérnu cestu.

Cena 30€/hod.

Vzťahový koučing

Pomáham klientom v oblasti vzťahov a komunikácie. Pomocou koučovacích techník a nástrojov im pomáham zlepšiť komunikáciu s partnermi, rodinou a kolegami. Podporujem ich v budovaní zdravých vzťahov, riešení konfliktov a dosahovaní harmónie v rôznych oblastiach ich života.

Cena 30€/hod.