Blog

3
Kľúč k riadeniu vlastného života

Kľúč k riadeniu vlastného života

Vnútorná motivácia je hnacím motorom, ktorý nám pomáha dosiahnuť naše ciele, presadzovať sa a prekonať prekážky. Je to energia, ktorá nás tlačí vpred, keď sa veci komplikujú a zdá sa, že stratíme smer. Ako však môžeme túto vnútornú motiváciu nájsť a udržať si...

Hranice: Kľúč k zdravým a vzájomne rešpektujúcim vzťahom

Hranice: Kľúč k zdravým a vzájomne rešpektujúcim vzťahom

V komunikácii s inými ľuďmi je dôležité mať na pamäti, že každý z nás má svoje vlastné osobné hranice. V tomto článku sa pozrieme na to, čo sú hranice v komunikácii a prečo sú pre nás tak dôležité pri vytváraní zdravých a rešpektujúcich vzťahov.  Hranice nám...

Ako si udržať nadhľad v každodennom živote?

Ako si udržať nadhľad v každodennom živote?

Niekedy sa môže zdať, že každodenný život nás pohltí a strácame kontrolu nad vlastnými myšlienkami a emóciami.                          V stresujúcich momentoch môžeme ľahko stratiť svoju rovnováhu no technika disociácie môže byť silným nástrojom na udržanie nadhľadu...

Vplyv fyziológie na naše emócie

Vplyv fyziológie na naše emócie

Emócie sú našou základnou súčasťou. Často ich vnímame ako niečo, čo sa odohráva v našom vnútri, v našom psychickom svete. No, čo keby som vám povedala, že naše telo hrá dôležitú úlohu pri tvorbe a prežívaní emócií? V tomto článku sa budem venovať  spojeniu medzi...

Sprievodca tvorením a dosahovaním cieľov

Sprievodca tvorením a dosahovaním cieľov

V dnešnom uponáhľanom svete sa často strácame v každodenných povinnostiach a rutine, a zabúdame na to, čo skutočne chceme dosiahnuť a čo nás napĺňa. Každodenný stres v práci a následné povinnosti doma nás natoľko vyčerpávajú, že zabúdame na samých seba na svoje...