O mne

3

Ing. Veronika Babirádová

Venujem sa koučingu a som tu, aby som vám pomohla dosiahnuť vaše ciele a sny.

N

Moja vášeň je pomáhať ľuďom na ich ceste sebapoznania a pomáhať pri dosahovaní cieľov. Metódy, ktoré používam sú založené na individuálnom prístupe, kde môžete slobodne vyjadriť svoje ciele a ambície.

N
Verím v to, že každý má vo svojom vnútri neuveriteľný potenciál, ktorý často ostáva nevyužitý. Moja úloha ako kouča je pomôcť vám objaviť a využiť tento potenciál na dosiahnutie skutočnej transformácie a úspechu.
N
Nech už ide o profesionálny rast, zlepšenie vzťahov, sebapoznanie alebo dosahovanie rovnováhy vo vašom živote, som tu, aby som vás podporila na tejto ceste. Spoločne vytvoríme jasný plán a budeme pracovať na dosahovaní vašich cieľov.

Teším sa na možnosť spolupracovať s vami a pomôcť vám dosiahnuť skvelé výsledky. Zmeňte svoj život a objavte svoj skutočný potenciál so mnou ako vašim koučom.

Ing. Veronika Babirádová

Moja práca znamená pomoc

Moje vzdelanie

 oblasti osobného rozvoja sa vzdelávam už niekoľko rokov. Ako prvá metodika, v ktorej som sa vzdelávala bolo NLP, kde som sa štúdiu venovala nepretržite viac ako 2 roky a to absolvovaním vzdelávania NLP Practicioner a NLP Master Practicioner. NLP t.j. neuro-lingvistické programovanie je psychologický a behaviorálny model, ktorý sa zaoberá tým, ako myslieť a komunikovať sám so sebou aj s ostanými. Práve toto vzdelávanie mi umožňuje vnášať prvky NLP do koučingu a jednotlivé metodiky prepájať, čo vytvára jedinečný prístup k osobnému rozvoju na vašej ceste dosahovania cieľov a žitia spokojnejšieho života. Následne som sa vzdelávala v oblasti koučingu a rôznych koučovacích metodík, kde som získala certifikáciu MŠVVaŠ a certifikáciu ACPC.

N
Neuro-lingvistické programovanie (NLP) a koučing sú dva prístupy, ktoré sa môžu vzájomne dopĺňať a prepojiť, aby poskytli silný a efektívny rámec pre osobný rast a rozvoj.