Vplyv fyziológie na naše emócie

Blog

Emócie sú našou základnou súčasťou. Často ich vnímame ako niečo, čo sa odohráva v našom vnútri, v našom psychickom svete. No, čo keby som vám povedala, že naše telo hrá dôležitú úlohu pri tvorbe a prežívaní emócií? V tomto článku sa budem venovať  spojeniu medzi fyziológiou tela a našimi emóciami.

Na začiatok si povieme niečo dôležité o našich emóciách. V rámci neuro-lingvistického programovania sa predpokladá, že existuje tesná súvislosť medzi emocionálnymi reakciami a hodnotami jednotlivca. Emócie sú teda často vyvolané hodnotami jednotlivca. Keď sa niečo stane alebo je vnímané tak, že sa dotýka hodnôt jednotlivca, môže to vyvolať emócie. Napríklad, ak má niekto hodnotu spravodlivosti a vníma situáciu ako nespravodlivú, môže to viesť k emócii hnevu. Schopnosť identifikovať, chápať a riadiť svoje emócie je tak veľmi dôležitá.

Tak ako funguje prepojenie emócii s fyziológiou tela? Je známe, že určité fyziologické znaky ako sú napr. postoj tela, dýchanie a svalové napätie sú spojené s určitými emóciami. Tieto znaky môžeme však aktívne regulovať, čím ovplyvníme naše emócie.

Napríklad naše telo reaguje na emocionálny stres svalovým napätím. Pocit úzkosti alebo hnevu môže spôsobiť sťahovanie svalov, najmä v oblasti krku, ramien a chrbta. Rovnako aj dýchanie je tesne spojené s našimi emocionálnymi stavmi. Pri silných emocionálnych reakciách, ako je úzkosť alebo strach, môže dýchanie stať plytším a rýchlejším. Naopak, pokojné a hlboké dýchanie môže pomôcť uvoľniť napätie a zmierniť negatívne emócie.

Ak si uvedomíme toto spojenie našich emócií s fyziológiou tela, vieme to využiť v náš prospech.

Skúste zamerať  svoju pozornosť na fyziológiu vášho tela, keď najbližšie budete prežívať negatívnu a rovnako aj pozitívnu emóciu. Všímajte si rozdiely v prejavoch vášho tela.  Ak chcete zmeniť emóciu (zosilniť, zoslabiť) môžete použiť zmenu držania tela. Čo to v praxi znamená ? Napríklad ak sa cítite smutne, postavíte sa a vystrite aj napriek tomu, že vám to nebude prirodzené. Ak vydržíte v tomto postavení začnete sa na daný problém pozerať inak a umožní vám to cítiť sa inak.

Ak si všimnete, aký je váš postoj, dýchanie tela pri pozitívnych emóciách, viete si v budúcnosti čiastočne ovplyvniť negatívnu emóciu.

Prežívanie emócií je teda zložitý proces, ktorý zahrňa fyzické aj psychické aspekty, avšak ak vieme aké sú medzi nimi súvislosti vieme si často aj sami zmeniť pohľad na danú situáciu.